Loading Theme Customizer. Please wait...

مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه دریانوردی وابسته به حوزه معاونت دانشجويي مرتبط با دفتر مركزي مشاوره در وزارتخانه مي باشد. كلية خدمات اين مركز كاملاً تخصصي و ويژة دانشجويان، کارمندان و اساتید دانشگاه است. فعاليت هاي اين مركز در حوزه خدمات روان شناختي براي مراجعان است. علاوه بر این ارائة خدمات، فعاليتهاي آموزشی و پژوهشی و اقدامات پيشگيرانه نيز توسط مركز انجام ميشود.
اهداف مركز : 
1-كاهش مشكلات روانشناختي دانشجويان (ناشي ازدوري از خانواده، محيط زندگي قبلي و دوستان سابق) و در نتيجه كم شدن حمايتها و نيز كنترلهاي خانواده، حضور در جمع دوستان و محيط خوابگاه، وضعيت تحصيلي متفاوت با گذشته، شرايط سني دورة جواني و محيط دانشگاهي مختلط) و كمك به سازگاري بهتر با محيط دانشگاه (شامل كلاسها و امتحانات، دوستان، استادان، كاركنان) از طريق ارائة كمكهاي روانشناختي.
2- پيشگيري از مشكلات احتمالي روانشناختي و تحصيلي در آينده
3- كاهش مشكلات مختلف از طريق كمكهاي مالي، درماني و نظير اينها
4-كمك به تصميمگيري در زمينههاي تحصيلي، ازدواج، شغل و نظير اينها
5- پیش گیری اولیه یا پیش گیری از بروز مشکلات روان شناختی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و سی دی های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، کارکنان و استادان به منظور افزایش و بهبود آگاهی ها و مهارت ها. شناسایی و مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که در معرض خطر خودکشی قرار دارند.
شرح وظایف :
- انجام طرح پایش سلامت روان ویژه دانشجویان ورودی جدید
- مشاوره فردی ، گروهی ، تحصیلی ، ارتباطی، پیش از ازدواج ، زناشویی، خانوادگی و شغلی
- برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی برای دانشجویان و دانشگاهیان با هدف ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب های روانی– اجتماعی
- برگزاری جلسات با دانشجویان و پاسخگویی به پرسش های آنان در مورد مسائل روانی– اجتماعی به کمک کارشناسان و افراد متخصص و صاحبنظر در مسائل روانشناسی ، مشاوره
- توزیع نشریات ، بروشورها و پیام های بهداشت روانی در زمینه های روانشناختی جهت آگاهی وشناخت دانشجویان
- اجرای پژوهشهای کاربردی و بنیادی درباره مسائل و مشکلات دانشجویان برای شناخت عوامل آسیب زا و جمع بندی و ارائه راهکار به مسئولان دانشگاه - ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به مسؤلان دانشگاه و دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در فواصل زمانی معین
شرح وظایف واحد بهداشت :
- انجام طرح پایش سلامت جسم ویژه دانشجویان ورودی جدید
- ویزیت بیماران اعم از دانشجو،کارمند و اعضای هیأت علمی توسط پزشک.
- بررسی و تأیید گواهی استعلاجی دانشجویان و کارمندان .
- انجام امور مربوطه به حذف پزشکی دروس در ایام امتحانات پایان ترم .
- نظارت بر رعایت بهداشت سلف سرویس آشپزخانه ، سالن های غذاخوری ،انبار مواد غذایی ، خوابگاهها ،آب شیرین کن و ... .
- تهیه و توزیع نشریات و پیام های بهداشتی در خوابگاهها
- برگزاری کارگاههای آموزشی گوناگون از جمله تالاسمی ،ایدز ،هپاتیت و... .

Back to top